Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

Ze szklanej płyty na megabity

1000 fotografii wiśnickiego fotografa Czesława Wyrwy* dostępnych online od 15 października na stronie internetowej: www.muzeum.bochnia.pl

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

Niesamowita, fascynująca podróż,
w przeszłość

Oddajemy do Waszej dyspozycji rzecz zupełnie wyjątkową – imponujący zbiór 1000
starych fotografii, mozolnie odczyszczonych i zeskanowanych ze szklanych negatywów,
jakimi jeszcze przed kilkudziesięciu laty posługiwali się fotografowie. Dzięki tym zabiegom i współczesnym elektronicznym nośnikom informacji oraz prezentacji w sieci, możecie swobodnie obejrzeć na naszej stronie internetowej ten szczególny zapis.

Z własnego doświadczenia wiemy, że będzie to dla Was niesamowita, fascynująca
przygoda – podróż w mało znaną przeszłość, ukazaną tak bardzo realistycznie. Jeszcze kilka
tygodni temu tych zdjęć właściwie nie było, gdyż oglądanie pod światło kruchych, łamliwych i zabrudzonych szklanych negatywów, nośnika dziś archaicznego, pozwalało wprawdzie określić w przybliżeniu, co się na nich znajduje, lecz dopiero obraz pozytywowy pozwala
zobaczyć, co tam jest naprawdę. Ale nawet w tej formie kryją przecież w sobie wciąż
ogromną liczbę niewiadomych, zapewne też wiele potencjalnych zaskoczeń i prawdziwych niespodzianek. Publikując ten zbiór mamy nadzieję, że dzięki Waszej pomocy sporo z nich uda nam się poznać i rozwiązać. O tym, jaki jest potencjał poznawczy 1000 fotografii piszą
w krótkich komentarzach pracownicy naszego muzeum – etnograf Iwona Zawidzka i historyk Ryszard Rybka.

Liczymy na interaktywną formę kontaktu z Wami!

Zdjęcia umieściliśmy na naszej stronie w kolejności skanowania, na razie bez ich chronologicznego i rzeczowego uporządkowania. Na to jeszcze przyjdzie czas, gdy będziemy o nich wiedzieć więcej. A może się to stać także dzięki Wam. W tym momencie pragniemy, abyście przede wszystkim mogli się zapoznać z całym zbiorem. Bardzo liczymy na to, że swobodny, niczym nieograniczony, dostęp online do 1000 fotografii na naszej stronie internetowej spowoduje, być może, że uda się Wam rozpoznać niektóre z osób na prezentowanych zdjęciach, może nawet wskażecie miejsce i okoliczności ich wykonania? Po to właśnie udostępniamy zwrotny formularz kontaktowy, abyście mogli nam takie informacje przekazywać wskazując przy tym numery konkretnych zdjęć. Mamy ogromną nadzieję, że dzięki tej interaktywnej formie kontaktu systematycznie będzie rosła nasza wspólna wiedza na temat prezentowanych fotografii i świata, który przedstawiają. Wagę mają nawet najdrobniejsze informacje, całkiem luźne spostrzeżenia i uwagi, które mogą się okazać wprost bezcenne w zakresie dalszego systematycznego uzupełniania informacji o zbiorze i budowania jego coraz pełniejszej charakterystyki.

Pokażcie więc, prosimy, te zdjęcia także swoim rodzicom, dziadkom, pradziadkom i innym członkom rodziny! Być może fotografie przywołają wspomnienia, które zarówno dla Was, jak i dla nas mogą się okazać ważne, a nawet wprost bezcenne. Musimy się śpieszyć, bo wciąż przesuwa się owa granica „żywej pamięci” i coraz mniej żyje ludzi, którzy mogą się bezpośrednio odwołać do „sfotografowanego” czasu. W ten sposób, krok po kroku, będziemy wspólnie odtwarzać obraz przeszłości naszych okolic, jakiego nie da się uzyskać w oparciu o inne narzędzia. Zobaczymy na tych zdjęciach świat naszych przodków, ten, w którym żyli, jak i to – czym żyli. Jak siebie w nim postrzegali, co cenili i uznawali za ważne w życiu?Ten
obraz niejednokrotnie może współczesnego człowieka zaskoczyć, czasem wprawić w zdumienie. Będziemy wspólnie odtwarzać obraz świata, którego wprawdzie fizycznie już nie ma, lecz paradoksalnie wciąż żyje w nas, nawet, jeśli do końca sobie tego nie uświadamiamy.

Galeria anonimowych postaci?

Mamy zarazem głęboką nadzieję, że nawet wtedy, gdy przed Waszymi oczyma przesuwać się będzie tylko galeria anonimowych postaci sprzed dziesięcioleci, utrwalonych na zdjęciach, nie będzie to dla Was przeszkodą, aby po prostu zachwycić tymi obrazami. Poddać się temu nastrojowi, dostrzec piękno naturalności i prostoty, wpatrzeć się w twarze fotografowanych ludzi, próbować odczytać nastrój chwili, śledzić ówczesny ubiór i modę wyrażające marzenia i aspiracje. To przecież nasze bezcenne lokalne dziedzictwo kulturowe, które dzięki realizacji projektu „Ze szklanej płyty na megabity” i Waszej nieocenionej pomocy chcemy zachować.

Jan Flasza

*Czesław Wyrwa

(22 lipca 1911 Sobolów – 4 października 1984 Leksandrowa). Spoczywa na cmentarzu w Nowym Wiśniczu. 

Artysta fotografik, entuzjasta fotografii i lotnictwa. Przez wiele lat prowadził własny zakład fotograficzny, fotografując mieszkańców Nowego Wiśnicza, Leksandrowej, Połomia i innych okolicznych miejscowości, nie tylko w swoim atelier, lecz także w miejscu ich zamieszkania. Jego fotografie, zarówno ludzi, jak i zabytków wiśnickich mają wysokie walory ikonograficzne.

Komentarze

Okiem historyka

Ryszard Rybka (Muzeum w Bochni)

Unikatowy zbiór zdjęć przeniesiony ze szklanych płyt obejmuje fotografie od końca lat 20. XX wieku do pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej. Większość fotografii została wykonana w Nowym Wiśniczu oraz okolicznych wsiach: Leksandrowej, Łomnej, Połomiu i Starym Wiśniczu.

Okiem etnografa

Dr Iwona Zawidzka (Muzeum w Bochni)

Odzyskane ze szklanych płyt zdjęcia Czesława Wyrwy, fotografa z Nowego Wiśnicza, tworzą zbiór różnorodny. Są to pamiątki ważnych uroczystości rodzinnych, jak wesele, chrzest czy pogrzeb, portrety osób i całych rodzin, a nawet zapis faktów historycznych.

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni