Kontakt

Muzeum w Bochni 
im. prof. Stanisława Fischera

Rynek 20, 32-700 Bochnia

tel/fax: +48 14 612 24 26
tel. +48 14 612 32 85

kontakt@muzeum.bochnia.pl

Formularz kontaktowy

Bardzo liczymy na to, że swobodny, niczym nieograniczony, dostęp online do 1000 fotografii na naszej stronie internetowej spowoduje, być może, że uda się Wam rozpoznać niektóre z osób na prezentowanych zdjęciach, może nawet wskażecie miejsce i okoliczności ich wykonania?

Po to właśnie udostępniamy zwrotny formularz kontaktowy, abyście mogli nam takie informacje przekazywać wskazując przy tym numery konkretnych zdjęć.

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni